Aktualności

SZKOLENIE WPROWADZAJĄCE INTRO17-01-2021

Cykl szkoleniowy INTRO to bazowy kurs dla początkujących, dzięki któremu zdobędziecie podstawową wiedzę o zasadach rządzących mechaniką Waszych ciał. Nauczycie się ruszać, pracować, trenować mądrze i bezpiecznie.

W dużym skrócie dzięki naszemu szkoleniu wykształcicie prawidłowe wzorce ruchowe w oparciu o ruchy funkcjonalne. Stanie się to fundamentem dzięki któremu będziecie mogli unikać urazów zarówno w życiu codziennym, pracy czy sporcie. Poza bezpieczeństwem ruchu podniesie sie również Wasza efektywność ruchowa. Jednymi słowy zdobyta wiedza pozwoli Wam udoskonalić, pod każdym względem, Waszą motorykę.

Dzięki INTRO będziecie mogli również brać udział w pozostałych naszych szkoleniach, gdyż stanowi ono bazę merytoryczną do dalszego doskonalenia swojego aparatu ruchu, poprzez bardziej zaawansowane kursy.

Sam cykl INTRO występuje w dwóch formatach: Miesięcznym oraz Weekendowym.
Oba formaty składają sie z 12 modułów, a różnica polega na skupieniu się na części praktycznej w formacie Miesięcznym lub części teoretycznej w formacie Weekendowym.
INTRO Miesięczne startuje w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, natomiast INTRO Weekendowe w momencie zebrania grupy.

Jeśli macie więcej pytań lub chcielibyścieś się zapisać na najbliższą rozpoczynającą się edycję prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Cel

Celem kursku składającego się z 12 spotkań jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie kursanta do podejmowania samodzielnej aktywności fizycznej oraz uczestniczenia w szkoleniach dotyczących aktywności fizycznej. Program szkolenia zawiera informacje na temat prawidłowych wzorców ruchowych, prewencji urazów oraz podstaw zdrowego stylu życia, w oparciu o ruchy funkcjonalne.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pragną rozpocząć aktywność fizyczną, wracają do aktywności fizycznej, chcą nabyć i uzupełnić swoją wiedzę dotyczącą aktywności fizycznej lub zamierzają uczęszczać na kolejne szkolenia w zakresie aktywności fizycznej w klubie HellWood Gliwice (warunek konieczny).

W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

Organizacja szkolenia

Szkolenie składa się z 12 integralnych modułów, w realizacji 55 minutowej każdy. Kurs odbywa się stacjonarnie na sali wykładowej o charakterze teoretyczno-praktycznym. Tygodniowo realizowane są 3 moduły (poniedziałek, środa, piątek). W szkoleniu może maksymalnie uczestniczyć 16 osób, które stosować się będą do wymogów sanitarnych obowiązujących w klubie.

Uczestnik ma możliwość również uczestnictwa w przyspieszonym kursie weekendowym, przeznaczonym dla osób mających doświadczenie w sporcie, świadomie ograniczających objętość zajęć praktycznych. Uczestnikowi zostanie przekazany ten sam program szkolenia, nieograniczający zasobów możliwej do zdobycia wiedzy.

Metody szkolenia

Szkolenie jest przeprowadzone w formie teoretycznej oraz praktycznej; każdy moduł przedstawiony jest za pomocą wykładu, opcjonalnie prezentacji multimedialnej oraz ćwiczeń praktycznych.

MAKSYMALNY TERMIN UKOŃCZENIA SZKOLENIA

30 dni

Absolwent szkolenia INTRO, który uczestniczył we wszystkich 12 modułach składowych szkolenia, posiada podstawową wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, aby móc uczestniczyć w kolejnych kursach opartych na aktywności fizycznej. Absolwent jest w stanie prawidłowo wykonać i rozróżnić wzorce ruchowe przedstawione na szkoleniu. Absolwent stosuje się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas przeprowadzania szkoleń oraz zna zasady asekuracji własnej w czasie wykonywanych ćwiczeń.

CENA SZKOLENIA
360,- zł

Zapraszamy!

Wróć do listy